Lifestyle

Magkapatid na may sakit sa dugo na "Beta Thallasemia Major," nangangailangan ng tulong para madugtungan ang buhayIka nga nila, ang dugo ay buhay.
Patunay diyan ang isang magkapatid mula Nueva Vizcaya.
Buwanan kung sila'y nasa ospital para salinan ng dugo, kaya ito na ang nagsisilbi nilang playground.
Bilang tugon sa pangangailan nila ng dugo, nagsagawa tayo ng sagip dugtong buhay bloodletting project sa tulong ng ating mga kasundaluhan.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close